Kurumsal

Kalite Yönetim Sistemi
Omega Pano

Kalite Yönetim Sistemi

Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,

Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek gelişmiş teknolojik koşullarda üretim yapmayı, bu doğrultuda üretim ve ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmayı, 

Sunulan ürün ve hizmetlerde yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uymayı ve gerekli kaynağı sağlamayı,

Müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla üretim ve hizmette üstün kalite politikası ile bütünleşmeyi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmeyi,     müşterilerimizin duyduğu güven ve firma itibarımız korumayı, 

Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Ürün ve proseslerimizde riskleri etkin bir biçimde yöneterek; ürüne,çevreye ve çalışanlarımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı, 

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde ''Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al'' döngüsünü esas almayı ve sürekli olarak uygulamayı,

Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar  yapmayı,

Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı,

Olası her türlü olağanüstü durumda faaliyetlerin tekrar sürdürülmesi ve müşteri taleplerinin karşılanması için hazır olmayı, 

Çalışanlarımızın,tedarikçi ve taşeronlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarının cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamayı, 

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22301 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sertifikalar